ZĽAVY

naša cena 7,3 EUR (196,6 Kč)
do košíka:
naša cena 199,5 EUR (5 385,7 Kč)
do košíka:

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 8,3 EUR (225,2 Kč)
do košíka:
naša cena 32,4 EUR (874,8 Kč)
do košíka:

 

čipování motoru

xenonové výbojky

velkoobchodní prodej


Nákup přes telefon

ppl_cp

ANKETA

Boli ste niekedy na tuning zraze?

Áno Áno 38% Nie Nie 20% Nie. ale chcel by som sa zúčastniť? Nie. ale chcel by som sa zúčastniť? 20% Nie nič mi to nehovorí. Nie nič mi to nehovorí. 22%

NOVINKY

arr3Ku dňu 5.11.2014Už ponúkame už viac ako 15 000 položiek!... arr3LED MARKER ANGEL EYES BMW 40W, H8 NSSC H8 V2 LED Angel Eyes sú diódy, určené pre modely BMW od roku výroby 2007 s originálnym Angel... arr3Protiprievanové deflektoryNovo sme rozšírili ponuku o prievanové deflektory pre väčšinu automobilov a stále ji rozširujeme.... arr3OSRAM Light Vehicle pro iPhoneNová bezplatná aplikace OSRAM Light Vehicle pro iPhone umožní každému řidiči, kdekoli a kdykoli na... arr3Antiradary a legálnost5.5.2011: Sněmovna schválila zásadní snížení pokut za použití aktivního antiradaru Dlouho... arr3Bi-Xenon vs. Halogen VIDEO ... arr3Vyzvedněte si své zboží osobně a ušetříteJste-li z Ostravy nebo z blízkého okolí, můžete si Vaše objednané zboží vyzvednout ve výdejním místě... arr3Nákup po telefóneNákup po telefóne Vyhľadajte si tovar, ktorý chcete kúpiť. Pokiaľ si prajete objednať viac...

Obchodné podmienky
Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť: Jaromír Břuska

IČO: 47685409, DIČ: CZ7204105535

so sídlom: Letecká 347/25, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

Zapísaný v registri živnostenského úradu magistrátu mesta Ostravy pod č.j .: ZURZP / 14469/08 / NEP / 2

e-mail: info@jb-tuning.sk

telefón: +420 608 700 600

Bankový účet pre platby z Českej republiky: 2160636023/0800

vydáva tieto

Všeobecné obchodné podmienky pre E-Shop: www.jb-tuning.sk

I.

Úvodné ustanovenie

Spoločnosť Jaromír Břuska (ďalej len "predávajúci") je prevádzkovateľom internetového obchodu www.jb-tuning.sk (ďalej len "E-shop"). Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy, ktoré vyplývajú z obchodov uzavretých skrze E-shop, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., V znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom (ďalej len "ObčZ"). V prípade, že je zmluvnou stranou predajnej zmluvy spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "VOP") ustanoveniami ObčZ smerujúcimi k ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 634/1992 Zb., Ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOS"). V prípade, že je v texte týchto VOP kupujúci označený ako spotrebiteľ, má sa za to, že dané dohody je platné len v prípade spotrebiteľských zmlúv.

II.

Definície niektorých pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva, ktorou sa spotrebiteľom uzatvára podnikateľ.

Podnikateľ - osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodné, výrobné alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

Spotrebiteľ - každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak jedná

III.

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Vystavenie tovaru na E-shope nie je ponukou; jedná sa o len výzvu na predloženie ponúk - objednávok. Fotografie tovaru na E-shope sú len ilustračné a skutočná podoba tovaru sa s nimi nemusí úplne zhodovať. Objednávku kupujúci zasiela predávajúcemu prostredníctvom objednávkového systému nachádzajúceho sa na E-shope - Môj Košík. Bezodkladne po doručení tejto objednávky predávajúcemu bude zákazník informovaný e-mailom o tom, že objednávka bola doručená, s tým, že táto správa nemá povahu potvrdenia objednávky, ale je len informácií o doručenie objednávky, ktorá je následne odovzdaná do skladu k príprave tovaru, zabalenie a expedíciu. Kúpna zmluva je uzatvorená písomným prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený, a to pred odoslaním objednávky, a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

2. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Po dohode zmluvných strán je možné kúpnu zmluvu uzavrieť aj v cudzom jazyku zrozumiteľnom obom zmluvným stranám.

3. Uzatvorenú zmluvu predávajúci archivuje v elektronickej podobe najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, a to za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná.

4. Informácie o jednotlivých technických krokoch, ktoré vedú k uzavretiu kúpnej zmluvy, sú zrejmé z procesu objednávania v E-shope.

5. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

6. Tieto VOP sú zobrazené v textovej podobe na webových stránkach E-shopu a je tak kupujúcemu umožnené, aby sa s nimi zoznámil, prípadne je archivovali.

7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

IV.

kúpna cena

1. Všetky ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy aktuálne a platné ceny. V prípade zjavnej chyby v cene (chyba v písaní, počítaní, technická chyba atp.), Ktorou sa rozumie najmä cena, ktorá je nižšia, než bežná cena, za ktorú je daný tovar v čase uzavretia zmluvy ponúkané, si predávajúci vyhradzuje právo túto cenu opraviť, tzn. jednostranne zmeniť v tomto ohľade obsah kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o oprave kúpnej ceny kupujúceho informovať najneskôr do 3 dní odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade, že kupujúci nebude mať záujem o kúpu tovaru za opravenú cenu, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť do 3 dní odo dňa, keď mu by oprava ceny oznámená.

2. Kúpna ceny uvedené na E-shope sú konečné, tj. Vrátane DPH, RP, popr. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod. Náklady na dopravu sú kupujúcemu vyčíslené zvlášť podľa typu zvolenej prepravy, alebo osobného odberu pred dokončením objednávky.

3. Ak sú na E-shope uvedené akčné ceny, platia tieto do vypredania zásob alebo počas časovo určenú.

4. Kúpna cena musí byť uhradená najneskôr do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy; to neplatí v prípade, že kupujúci zvolil ako spôsob úhrady kúpnej ceny dobierku. V prípade, že v tejto lehote nebude kúpna cena pripísaná na bankový účet predávajúceho, uzavretá kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje.

5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho.

6. Predávajúci akceptuje nasledujúce formy platieb:

• platba v hotovosti pri prevzatí tovaru (na dobierku)

• platba vopred prevodom na bankový účet predávajúceho

Voľba medzi spôsobmi platby je na kupujúcom. V prípade platby prevodom z Českej republiky je kupujúci povinný ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky. V prípade platby prevodom zo Slovenska je kupujúci povinný ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky.

V.

Ochrana osobných údajov

1. Na to, aby mohol kupujúci vykonať nákup tovaru v E-shope, je nutné, aby oznámil tieto osobné údaje:

V prípade fyzickej osoby:

Meno a priezvisko

Dodacia adresa

email

telefónne číslo

V prípade právnickej osoby:

Firma (názov spoločnosti)

sídlo

telefonické, prípadne faxové spojenie

IČO

DIČ

Poskytnutie vyššie uvedených údajov je podmienkou pre platné a účinné uzavretie kúpnej zmluvy. Zmena uchovávaných osobných údajov kupujúceho je možná po prihlásení kupujúceho do jeho klientskeho účtu alebo na základe e-mailovej, telefonickej či písomnej žiadosti kupujúceho.

2. Predávajúci sa zaväzuje, že s osobnými údajmi kupujúcich bude zaobchádzať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade kupujúcich - fyzických osôb sa predávajúci zaväzuje nakladať s osobnými údajmi najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúcich najmä na splnenie kúpnej zmluvy.

3. Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas na zhromažďovanie a spracovanie svojich osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, okrem iného prenos osobných údajov príslušnému dopravcovi, a využitie pre marketingové účely predávajúceho (najmä. Pre zasielanie obchodných oznámení, telemarketing, sms) a ďalej súhlas s poskytnutím jeho emailovej adresy tretej osobe za účelom zlepšenia obsahu a funkčnosti poskytovaných služieb predávajúceho, najmä za účelom zistenia spokojnosti kupujúceho s nákupom v E-shope. Treťou osobou sa na účely tohto ustanovenia VOP je právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom webového rozhrania sústreďuje ponuky na nákup tovaru od viac subjektov (napr. Heureka.cz, Zboží.cz apod.) Táto tretia osoba je pri nakladaní s emailovou adresou kupujúceho povinná postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov ao zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k čomu je voči predávajúcemu zmluvne zaviazaná. Odvolania tohto súhlasu má kupujúci možnosť urobiť písomne ??kedykoľvek po jeho udelení, tj. Po odoslaní objednávky.

4. Predávajúci je správcom a súčasne spracovateľom osobných údajov kupujúcich a získané osobné údaje budú spracované bezpečnou formou zamedzujúce ich zneužitiu. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, vr. práva na ich opravu a ďalších práv vyplývajúcich zo súvisiacich právnych predpisov. Práva a povinnosti vzťahujúce sa ku spracovaniu osobných údajov kupujúcich prechádzajú na právneho nástupcu predávajúceho.

VI.

Odstúpenie od zmluvy podľa § 1829 OZ

1. Ustanovenia tohto článku VOP sa užije výlučne v prípade spotrebiteľských zmlúv.

2. Pri výbere tovaru je kupujúci povinný zvážiť druh, veľkosť a účel tovar, ktorý kupuje.V prípade, že je kupujúci spotrebiteľom má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Písomné odstúpenie od zmluvy je potrebné v tejto lehote predávajúcemu odoslať. Odstúpenie od zmluvy je možné predávajúcemu zaslať na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné vykonať prostredníctvom vzorového formulára, ktorá tvorí prílohu č. 1 týchto VOP, ktorý je potrebné zaslať predávajúcemu.

3. V prípade, že kupujúci využije svoje právo odstúpiť od zmluvy, je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, vrátiť kupujúcemu všetky peňažné prostriedky. Predávajúci nevracia kupujúcemu náklady na dodanie tovaru prevyšujú náklady na najlacnejší ponúkaný spôsob dodania tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy je povinný predávajúcemu zaslať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal. Tovar musí byť zabalený a spôsob prepravy zvoliť tak, aby pri preprave nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu.

5. Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu tovar v stave, v akom ho prevzal vrátane dokladov, ktoré mu boli predávajúcim odovzdané a originálneho obalu. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. V prípade poškodenia originálneho obalu je kupujúci najmä povinný uhradiť predávajúcemu rozdiel medzi cenou, za ktorú bol tovar predaný tomuto kupujúcemu a cenou, za ktorú bude predávajúci nútený tovar ponúkať na predaj v dôsledku poškodenia originálneho obalu, náklady na odborné umytie, vyčistenie a uvedenie tovaru do pôvodného stavu, náklady na odbornú výmenu poškodených alebo nadmerne opotrebovaných častí tovaru alebo odbornej nové zabalenie tovaru. Tieto nároky je predávajúci oprávnený započítať proti pohľadávke kupujúceho z titulu práva na vrátenie kúpnej ceny tovaru.

6. Kupujúci nemôže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípadoch stanovených v § 1837 ObčZ, tj .:

1. o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

2. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

3. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

4. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,

5. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

6. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z rozpečatený az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

VII.

Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledovných prípadoch:

a) ak má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho;

b) ak vyjde najavo, že kupujúci predtým porušil kúpnu zmluvu alebo VOP;

c) ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu;

d) pokiaľ nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam;

e) ak sa tovar už nevyrába, je nedostupné alebo ho tretie osoby nie sú schopné dodať;

g) ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu riadne a včas;

h) ak kupujúci neprevzal tovar riadne a včas

VIII.

Dodacie podmienky

1. Osobný odber

Osobný odber je možný v JB Tuning, Syllabova 1232, Ostrava - Vítkovice PSČ 703 00. Tovar môže prevziať iba kupujúci. Kupujúci sa musí dostatočne identifikovať a preukázať svoju totožnosť.

2. Zaslanie

• Doba dodania je na E-shope uvádzaná iba orientačne a jedná sa o predpokladaný termín odovzdania tovaru dopravcovi, prípadne predpokladaný termín, kedy bude tovar pripravený k odberu. Ak predávajúci nebude schopný dodržať predpokladaný termín, je povinný na túto skutočnosť kupujúceho vhodnou formou upozorniť a to napr. Telefonicky, elektronickou poštou. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s termínom odlišným od termínu pôvodne predpokladaného, je oprávnený od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť do 3 dní odo dňa, kedy bol o zmene termínu dodania vyrozumený.

• Predávajúci nie je povinný odoslať tovar do doby, než bude uhradená kúpna cena; to neplatí v prípade platby dobierkou.

• Zásielka je bežne doručuje v pracovných dňoch v rozmedzí 9,00 - 18,00 hod. (Podrobnejšie uvedené u konkrétneho tovaru). Kupujúci je v deň doručenia zásielky telefonicky avizovaný zo strany dopravcu o približnom čase doručenia. Tovar je dopravený za prvé uzamykateľné dvere, pokiaľ nebude dohodnuté inak (osobný odber, výnos do poschodia pod.).

• Zásielka s tovarom neobsahuje faktúru (daňový doklad) - ako doklad o prevzatí zásielky a úhrade dobierky slúži potvrdený prepravný list dopravcu. Predávajúci vystaví faktúru a odošle ju v elektronickej podobe na e-mailovú adresu kupujúceho do 3 dní od doručenia tovaru, k čomu mu kupujúci udeľuje súhlas.

• Kupujúci je povinný tovar pred prevzatím od dopravcu skontrolovať, a to najmä vo vzťahu k tomu, či nebolo tovaru pri preprave poškodený. V prípade poškodenia tovaru pri preprave nesmie byť tovar prevzatý a kupujúci je povinný predávajúceho o poškodení tovaru pri preprave bez zbytočného odkladu informovať. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nebude braný na neskoršie reklamácie zreteľ.

• Tovar môže byť doručený do Českej republiky alebo na Slovensko.

• DOPRAVA Slovenská republika

Tovar je vám doručený na adresu, ktorú uvádzate v objednávke. PPL vykonáva proaktívnu komunikáciu s príjemcom, ide minimálne o 2 telefonické pokusy kontaktovať príjemcu pred doručením zásielky. Spoločnosť PPL doručuje zásielky nasledujúci pracovný deň, cez víkend je rozvoz pozastavený.

Dobierka PPL 7,- EUR

PPL (nad 20 kg) 10,- EUR

 

Ceny dopravy sú v týchto VOP uvádzané orientačne. Náklady na dopravu sú kupujúcemu vyčíslené zvlášť podľa typu zvolenej prepravy, alebo osobného odberu pred dokončením objednávky.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať pripravenú zásielku s objednaným tovarom od poštového prepravcu najneskôr do 7 dní od doručenia oznámenia o pripravenie zásielky na doručenie alebo osobnému odberu. V prípade porušenia tejto zmluvnej povinnosti kupujúci výslovne súhlasí s jednorazovým poplatkom vo výške 10 EUR (podľa §1817 OZ), predstavujúci paušálnu náhradu všetkých nákladov vynaložených predávajúcim v súvislosti s vybavením, expedíciou, zabalením a odoslaním zákazníkom nevyzdvihnuté zásielky, a túto sa zaväzuje predávajúcemu na jeho výzvu do 7 dní uhradiť .

IX.

reklamácia

1. Ustanovenia tohto článku VOP sa použijú výlučne v prípade spotrebiteľských zmlúv.

2. Predávajúci upozorňuje, že kupujúci je povinný užívať tovar len na účel, na ktorý je určené výrobcom. Neodborná manipulácia s tovarom, neodborné zásahy, alebo nedostatočná hygienická starostlivosť o tovar môže spôsobiť neuznanie reklamácie zo strany predávajúceho. Nárok na uplatnenie reklamácie daného tovaru však týmto ustanovením nie je nijako dotknutý.

3. Práva z vadného plnenia nemožno uplatniť úplne alebo čiastočne najmä v prípadoch: mechanického poškodenia, neodbornej inštalácie, neodborného zaobchádzania či obsluhy, zanedbanie bežnej starostlivosti, používanie tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostredie, pre ktoré sú určené, alebo iným parametrom stanoveným výrobcom, tovar bol poškodený živlami, alebo výpadkom elektrickej siete, tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

4. V prípade zistenia vady je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu uplatniť práva z vadného plnenia (reklamáciu). Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

5. Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar kompletný, tj. Vč. všetkých súčastí, príslušenstva a dokumentácie. V prípade odosielania tovaru je kupujúci povinný tovar zabaliť a spôsob prepravy zvoliť tak, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu tovaru.

6. Základným preukazom práv spotrebiteľa v zmysle ObčZ je doklad o kúpe (paragon, faktúra). Ak požiada o to kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia.

7. Práva z vady je kupujúci oprávnený uplatniť priamo u predávajúceho alebo v autorizovanom servise. Najrýchlejšie vybavenie reklamácie dosiahne kupujúci reklamováním tovar priamo v autorizovanom servise, ktorý môže vyhľadať na www.najdiservis.cz. Zoznam autorizovaných servisov je dostupný spravidla tiež v návode k tovaru alebo v prípade jeho poskytnutia, v záručnom liste. Bezplatný záručný servis je možné poskytnúť len v prípade predloženia dokladu o zakúpení alebo v prípade poskytnutia záruky aj vyplneného záručného listu, ktorý musí obsahovať druh tovaru, typové označenie, výrobné číslo, dátum predaja a označenie predávajúceho.

8. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

9. Práva z vadného plnenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia ohľadom práv z vadného plnenia príslušnými ustanoveniami ObčZ, najmä § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ.

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

1. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

2. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec tohto druhu bežne používa,

3. vec zodpovedá akosťou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

4. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

5. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. .

3. Ak má vec vady vymenované vyššie, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Ak má vec vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

4. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť právo z vady:

1. u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

2. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním,

3. u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí kupujúcim, alebo

4. ak to vyplýva z povahy veci.

X.

Spätný odber elektrospotrebičov a recyklácia

1. Elektrozariadenia nesmie byť umiestnené do kontajnera na zmesový odpad, ale do miesta spätného odberu elektrozariadení, ktorých zoznam, ktorý je neustále aktualizovaný. Elektrozariadenia uvedené na trh po 13. 8. 2005 sú pre účel zdôraznenie tejto povinnosti označované symbolom preškrtnutého odpadkového koša. Toto označenie môže byť umiestnené aj na obale, návode na použitie alebo na záručnom liste elektrozariadenia. Spätný odber je bezplatný

2. Miesta spätného odberu je možné nájsť tu: http://www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/seznam-mist-spätného-odberu.html ..

3. Správne nakladanie so starými elektrospotrebičmi je dôležité z nasledujúcich dôvodov. Elektrospotrebiče umiestnené do komunálneho odpadu (do koša), nemožno už vytriediť a skončí na skládke, náklady potom budú hradené z obecného rozpočtu. Elektrospotrebiče môžu obsahovať nebezpečné látky, ktoré majú vplyv ako na životné prostredie, ako aj na zdravie ľudí (ide napríklad o freóny, kadmium, olovo, atď.). Elektrospotrebiče obsahujú materiály, ktoré možno recykláciou znovu získať a využiť, (pri niektorých spotrebičoch je materiálová výťažnosť až 90%), tým sa šetrí aj prírodné zdroje.

Poplatok Domáce spotrebiče

219 Sk Chladenie (veľké chladiace zariadenia, chladničky, kombinácia chladničky a mrazničky, mrazničky, ostatné veľké zariadenia používané na chladenie, uchovávanie a skladovanie potravín)

66 Sk Veľké domáce spotrebiče (práčky, sušičky, umývačky riadu, zariadenia na pečenie, elektrické sporáky, ostatné veľké zariadenia používané na varenie a iné spracovanie potravín, ostatné veľké domáce spotrebiče v inej podskupine nešpecifikované)

0 € Stredná spotrebiče (vysávače, čistiace stroje na koberce, ostatné zariadenia pre čistenie), varná doska, mikrovlnná rúra, odsávač, kúrenie ohrev vody od 10 do 30 kg a pod.

0 Sk Náradie, nástroje (vŕtačky, píly, brúsky, el. Kosačky a ďalšie)

0 EUR Malé domáce spotrebiče (žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť o šatstvo, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov, elektrické nože, spotrebiče pre strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž alebo inú starostlivosť o telo, hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času, váhy, elektrické ventilátory malé)

XI.

Záverečné dojednania

1. Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi zákazníkom a predávajúcim prostredníctvom E-shopu.

2. Tieto VOP sú účinné od 1. 1. 2014 do doby ich zmeny zo strany predávajúceho.

Príloha č. 1

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy

JB Tuning, Syllabova 1232, Ostrava - Vítkovice PSČ 703 00

Odstúpenie od zmluvy

Oznamujem / oznamujeme Vám, že týmto v zmysle ust. § 1829 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, odstupujem / odstupujeme od zmluvy o nákupe nasledujúceho tovaru: ............................

Tovar bolo objednané dňa .................. a doručené dňa .........................

Kupujúci:

Meno a priezvisko: ............... ..

Adresa: .........................

V ............. dňa ......................

................................. ..

podpis

 


Adresa pre reklamovaný či vrátený tovar. Dodacia adresa pre reklamovaný, či vrátený tovar v 14 dennej lehote: JB TUNING, Syllabova 1232 Ostrava - Vítkovice 703 00.
Na tejto adrese môžete tovar odovzdať osobne a je výhradne adresou pre doručovanie tovaru.
Ak tovar zašlite na FAKTURAČNÁ adresu, nebude prebrané k riešeniu prípadných reklamácií a vrátenie tovaru v 14 dennej lehote.

Adresa pro reklamované či vrácené zboží

Dodací adresa pro reklamované, či vrácené zboží v 14 denní lhůtě : JB TUNING, Syllabova 1232 Ostrava - Vítkovice 703 00.

Na této adrese můžete zboží předat osobně a je vyhradní adresou pro doručování zboží.

Pokud zboží zašlete na FAKTURAČNÍ adresu, nebude přebráno k řešení případných reklamací a vrácení zboží ve 14 denní lhůtě.


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

imghomologace imgzdráža 51 img01.02.2013 10:03